Simon Wright

Mae Simon Wright wedi bod rhedeg yn lleoedd bwyta yn Sir Gaerfyrddin ers dros 30 mlynedd ac ar hyn o bryd ef yw perchennog Wright’s Food Emporium yn Llanarthne gyda’i wraig Maryann. Yn ogystal â hynny, mae Simon hefyd wedi cael gyrfa fel awdur bwyd, a darlledwr yn gwneud rhaglenni radio a theledu i BBC Cymru a Channel 4. Mae’n gyn-olygydd yr AA Restaurant Guide a bu’n gweithio am 10 mlynedd fel ymgynghorydd bwytai ar gynyrchiadau’r DU o’r rhaglen Ramsay’s Kitchen Nightmares. Ers blynyddoedd maith, mae wedi ymddiddori mewn materion yn ymwneud â bwyd cynaliadwy, ffermio a chadwyni cyflenwi lleol ac wedi bod yn ymgyrchu yn y meysydd hynny, a chafodd ei benodi’n Athro Ymarfer ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn 2021.