Katie Palmer

Katie yw Rheolwr Rhaglen Synnwyr Bwyd Cymru. Mae gan Katie MSc mewn Maetheg o Kings College, Llundain ac mewn Polisi Bwyd o City University. Mae hi’n gweithio ym maes bwyd ers dros 20 mlynedd, ac mae ganddi brofiad yn y sector preifat (Volac International), y trydydd sector a’r sector cyhoeddus (gan gynnwys 6 blynedd ar Bwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru yr Asiantaeth Safonau Bwyd ac yn aelod o Fwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru).  Roedd Katie’n un o aelodau sefydlu Bwrdd Nerth Llysiau yn ogystal ag un o aelodau sefydlu Cynghrair Polisi Bwyd Cymru.  Mae hi hefyd yn eistedd ar Grŵp Cynghori Rhaglen Gwella Gwyliau’r Ysgol CLlLC ac roedd yn un o’r tîm o bedwar a greodd y rhaglen Bwyd a Hwyl, a enillodd sawl gwobr, yng Nghaerdydd yn 2015.  Yn fwy diweddar, mae Katie wedi’i hethol yn aelod o Gyngor Mewnol Systemau Bwyd Ymwybodol sy’n cefnogi mudiad o ymarferwyr bwyd, amaethyddiaeth ac ymwybyddiaeth, a gynullwyd gan UNDP, ac yn unedig o amgylch nod cyffredin: i gefnogi pobl o bob rhan o systemau bwyd ac amaethyddiaeth i feithrin y galluoedd mewnol sy’n ysgogi newid systemig ac adfywio.