Pys Plîs yn cyhoeddi Adroddiad Cynnydd 2021

Heddiw, mae Pys Plîs wedi cyhoeddi ei Adroddiad Cynnydd blynyddol sy’n datgelu bod y fenter fod wedi cyflwyno 636 miliwn o ddognau llysiau ar draws dros 105 o fusnesau manwerthu, gweithgynhyrchu a lletygarwch mawr.

Mae Pys Plîs yn fenter sy’n gweithredu ar draws y DU sydd â chenhadaeth glir iawn: ei gwneud hi’n haws i bawb yn i fwyta mwy o lysiau. Synnwyr Bwyd Cymru sy’n arwain ar waith Pys Plîs yng Nghymru ac mae’n ymgysylltu â chyfranogwyr ac asiantau ar draws y system fwyd i helpu i achosi newid mewn diet ac i fynd i’r afael â’r arafu yn niferoedd y llysiau a fwytawn. Partneriaid eraill y prosiect ar draws y DU sy’n ymwneud â’r fenter hon yw The Food FoundationNourish ScotlandFood NI a Belfast Food Network.

Darllenwch Adroddiad Cynnydd 2021 yma.