Bydd gan Synnwyr Bwyd Cymru bresenoldeb yn Sioe Frenhinol Cymru eleni gyda stondin o fewn yr ardal Cymuned | Bwyd | Agroecoleg sydd wedi’i lleoli yn yr ardal Gofal Cefn Gwlad.

Byddwn yn ymuno â sefydliadau sy’n gweithio ym maes cymuned, bwyd ac agroecoleg i ddathlu penllanw Mannau Gwyrdd Gwydn – prosiect partneriaeth gwerth £1.27m dan arweiniad Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol.

Bydd Synnwyr Bwyd Cymru hefyd yn cymryd rhan yn y sesiynau panel canlynol:

Dydd Mercher, Gorffennaf 26ain

Dydd Iau, Gorffennaf 27ain

Manylion pellach yma