Bydd y weminar hon yn rhoi cefndir i’r cyd-destun deddfwriaethol a pholisi presennol yng Nghymru a’r DU mewn perthynas â diogeledd bwyd a’r effaith y mae diogeledd bwyd yn ei gael ar iechyd a lles y boblogaeth. Bydd y weminar hefyd yn rhannu’r ffordd y mae partneriaethau bwyd lleol yn galluogi arweinwyr bwyd i symud ac erioli dros fynediad gwell at fwyd fforddiadwy, iach a chynaliadwy.

Bydd y siaradwyr yn cynnwys:

  • Zena Lopez, Asiantaeth Safonau Bwyd
  • Dr Angelina Sanderson Bellamy, Prifysgol Gorllewin Lloegr
  • Chris Nottingham, Cydlynydd Lleoedd Bwyd Cynaliadwy Partneriaeth Bwyd Blaenau Gwent
Ewch i'r wefan