Cynhadledd Lysiau 2023

Yn ystod Cynhadledd Lysiau eleni, bydd  Synnwyr Bwyd Cymru yn dathlu llwyddiannau’r rhaglen Pys Plîs yng Nghymru yn ogystal â gweithredoedd ehangach cymunedau ledled Cymru i gynyddu’r defnydd o lysiau. Ymunwch â ni wrth i ni dynnu sylw at weithredu cenedlaethol a lleol gan ein Addunedwyr Pys Plîs, yr Hyrwyddwyr Llysiau a rhanddeiliaid allweddol eraill gan hefyd drafod cynlluniau ar gyfer y dyfodol ar gyfer cam nesa prosiect Pys Plîs.

Bydd ein Cynhadledd Lysiau Pys Plîs eleni yn dechrau gyda brecinio (brunch) rhwydweithio, i’w ddilyn gan brynhawn o drafodaethau panel a gweithdai, yn arddangos mentrau a syniadau ynghylch cynhyrchu garddwriaeth, caffael bwyd a chynyddu’r defnydd o lysiau yng Nghymru.

Dyddiad: Dydd Iau, Tachwedd 9fed 2023

Amser: 11:00 – 15:30

Lleoliad: Yr Egin, Caerfyrddin SA31 3EQ

Mae lleoedd yn gyfungedig ond os hoffech fynychu’r digwyddiad mae croeso i chi gysylltu â ni drwy ebostio foodsensewales@wales.nhs.uk