Siân-Elin Davies

Wedi gweithio ym meysydd Cyfathrebu, Cysylltiadau Cyhoeddus a Digwyddiadau am dros ugain mlynedd, ymunodd Siân-Elin â Synnwyr Bwyd Cymru ym mis Hydref 2020 fel Rheolwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu.

Yn ogystal ag arwain ar strategaethau ac allbynnau Cyfathrebu ac Ymgysylltu Synnwyr Bwyd Cymru, mae Siân-Elin hefyd yn aelod o Grŵp Cyfathrebu, Ymgysylltu ac Ymgyrchoedd Pwysau Iach Cymru Iach; Rhwydwaith Cychwyn Iach Cymru ac mae’n aelod o grŵp llywio partneriaeth Bwyd Sir Gâr. Mae hi hefyd yn cefnogi Cynghrair Polisi Bwyd Cymru gyda chyflawniadau cyfathrebu’r grŵp ac mae’n Rhiant Lywodraethwr yn ei hysgol Gynradd leol.

Cyn ymuno â Synnwyr Bwyd Cymru, bu’n gweithio fel Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Cyn ei hamser yn sector y Brifysgol, treuliodd Siân-Elin chwe blynedd fel Cynhyrchydd Digwyddiadau gyda BBC Cymru a chyn hynny mwynhaodd sawl blwyddyn fel Swyddog y Wasg gydag ITV Cymru.

Dechreuodd Siân-Elin ei gyrfa yn gweithio i gwmni theatre fel Swyddog Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus, ac mae hi yr un mor angerddol heddiw ag yr oedd hi bryd hynny ynglŷn ag ymgysylltu a chyfathrebu â chymunedau a chynulleidfaoedd amrywiol mewn ffyrdd creadigol, perthnasol ac arloesol.