Pearl Costello

Mae Pearl yn un sy’n ysgogi newid o blaid cynaliadwyedd ac mae’n arwain rhaglen Dinas Bwyd Cynaliadwy Caerdydd trwy Fwyd Caerdydd. Mae Pearl hefyd yn eistedd ar Fwrdd Prosiect Pys Plîs i gefnogi gweithredu’n lleol trwy Dinasoedd Llysiau ac i hwyluso a grymuso llais pobl ar lysiau.

Bu Pearl yn arwain rhaglen uchelgeisiol a thrawsnewidiol ar gynaliadwyedd yn y Brifysgol Amaethyddol Frenhinol, gan ennill sawl gwobr gan gynnwys Gwobr Prifysgol y Guardian am Brosiect Cynaliadwyedd yn 2016. Hefyd, datblygodd raglenni arloesol ar ymgysylltu a newid ymddygiad gydag Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr. Mae ganddi radd BSc Dosbarth Cyntaf mewn Bioleg Forol ac Ecoleg Gymdeithasol (arbenigodd mewn ymddygiad anifeiliaid) a gradd MSc (Rhagoriaeth) mewn Dylunio Amgylcheddol Adeiladau (arbenigodd mewn ymddygiad pobl). Mae hi hefyd yn Aelod Ymarferydd o’r Sefydliad Rheolaeth ac Asesu Amgylcheddol.