Dr Amber Wheeler

Mae Amber yn byw mewn tyddyn yn Sir Benfro ac mae ganddi dros 20 mlynedd o brofiad o weithio yn y maes newid systemau bwyd, ar lawr gwlad ac fel ymchwilydd. Ei phrif faes arbenigedd a’i diddordeb pennaf yw sut i alluogi Cymru a’r DU i gynhyrchu a bwyta mwy o ffrwythau a llysiau a’r rôl sydd gan gadwyni cyflenwi bach a byr i’w chwarae yn hynny o beth.  Helpodd i sefydlu Pys Plîs ac mae’n dal i gefnogi Cynghrair Ffrwythau a Llysiau’r DU a Bord Gron Garddwriaeth Fwytadwy, yn ogystal â bod yn gydlynydd ymgysylltu aelodaeth Cymru o Gynghrair y Gweithwyr Tir ac ymchwilydd gweithredu llawrydd.