Caz Falcon

Ymunodd Caz â thîm prysur Synnwyr Bwyd Cymru ym mis Ionawr 2022, gan ddod â dros 30 mlynedd o brofiad yn cefnogi swyddfeydd proffesiynol, cwmnïau cyfreithiol, a’r GIG. Mae wedi cymhwyso yn Prince2 ac yn gyn-fyfyriwr rhaglen CEIC (Economi Gylchol) Prifysgol Metropolitan Caerdydd.

Fel Rheolwr Cefnogi Prosiectau, mae Caz yn darparu cymorth ariannol, gweinyddol, rheoli digwyddiadau, busnes a phrosiect i hyrwyddo amcanion strategol Synnwyr Bwyd Cymru. Mae’n cysylltu â rhanddeiliaid amrywiol ledled Cymru a’r DU i hwyluso cynllunio, cyfathrebu a meithrin perthnasoedd effeithiol.

Yn flaenorol, bu Caz yn gweithio fel Cynorthwyydd Personol yn y GIG, a dyfarnwyd gwobr Cynorthwyydd Personol y Flwyddyn GIG Cymru iddi yn 2016 gan gael ei disgrifio fel Cynorthwyydd Personol anhygoel gydag agwedd ragweithiol.

Y tu allan i’r gwaith, mae Caz yn arweinydd cymunedol gweithgar, gan wasanaethu fel Ysgrifennydd ac Ymddiriedolwr ar Fwrdd Here for Good Collective/Hope Llaneirwg. Yn ei hamser hamdden, yn aml gallwch ddod o hyd iddi naill ai yn y gampfa neu’n gyrru ei Mini 1972 clasurol!