Y Bil Cynhyrchion Plastig Untro: Sut y dylai busnesau baratoi ar gyfer y gwaharddiadau