Mynd i'r cynnwys

Partneriaeth Fwyd Gogledd Powys

Mae Partneriaeth Fwyd Gogledd Powys yng nghamau cynnar ei chydweithrediad â Cultivate, Cyngor Sir Powys, Campws y Drenewydd Grŵp Castell Nedd Port Talbot a Bwrdd Iechyd Dysgu Powys. Daeth y bartneriaeth yn aelod o Lleoedd Bwyd Cynaliadwy yng ngwanwyn 2022, ac mae eisoes wedi meithrin dull cryf, cydweithredol o weithio.

Mae Partneriaeth Fwyd Gogledd Powys ar hyn o bryd yn datblygu hyb bwyd ar safle Cultivate yn y Drenewydd ac, o fis Medi, bydd yr hyb yn cynnal cynllun peilot i dreialu cyflenwi cynnyrch ffres wedi’i dyfu’n lleol i rai o ysgolion cynradd y Drenewydd, gan gysylltu’r cyflenwad gan ffermydd a thyfwyr â’r galw yn y sector cyhoeddus. Bydd hyn hefyd yn caniatáu i sgwrs ddatblygu o amgylch ble y mae bwyd yn cael ei dyfu, ei daith i’r plât a phwysigrwydd deiet cytbwys a maethlon.