CymraegEnglish

Cychwyn Iach

Menter gan y Llywodraeth yw Cychwyn Iach sy’n darparu talebau gwerth £4.25 i deuluoedd cymwys bob wythnos i’w gwario ar laeth, ffrwythau a llysiau ffres, wedi’u rhewi ac mewn tun, corbys ffres, sych ac mewn tun, a llaeth fformiwla i fabanod.

Mae’r cynllun yn cefnogi teuluoedd sy’n cael mathau penodol o fudd-daliadau, gan helpu mamau beichiog a’r rhai sy’n bwydo ar y fron, a phlant o dan bedair oed yn benodol. Mae menywod a phlant sy’n cael talebau bwyd Cychwyn Iach hefyd yn cael cwponau fitaminau i’w cyfnewid am Fitaminau Cychwyn Iach am ddim, sydd wedi’u cynllunio’n benodol ar gyfer menywod beichiog a’r rhai sy’n bwydo ar y fron a babanod a phlant cyn-ysgol.

Ym mis Rhagfyr 2020, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai’n cynyddu gwerth talebau Cychwyn Iach yng Nghymru, yn unol â Llywodraeth y DU,  o £3.10 yr wythnos i £4.25 i ddarparu cymorth gyda maeth ymysg plant a theuluoedd ar incwm isel. Daeth y cynnydd hwn i rym ym mis Ebrill 2021.  Mae’r cynllun hefyd yn y broses o droi’n ddigidol ledled y DU.

Ewch i’r wefan
Gwiriwch os ydych yn gymwys am dalebau Cychwyn Iach