Mwy o wybodaeth:

Ymunwch â busnesau, sefydliadau, grwpiau cymunedol a phobl sydd â diddordeb mewn cysylltu dros fwyd iach a chynaliadwy yng Nghynhadledd Bwyd Da Caerdydd ar yr 22ain o Hydref.

Bydd y Gynhadledd yn dathlu llwyddiant Caerdydd yng Ngwobrau Lleoedd Bwyd Cynaliadwy trwy fod y lle cyntaf yng Nghymru ac un o ddim ond chwe lle yn y DU i ennill Gwobr Arian, sy’n cydnabod gwaith arloesol y ddinas yn hyrwyddo bwyd iach a chynaliadwy.

Bydd y digwyddiad ar-lein yn lansio’r Strategaeth Bwyd Da newydd y ddinas gyfan, a ddatblygwyd gan dros 2,500 o bobl yng Nghaerdydd.

Archebwch docynnau