Ar ôl pedair blynedd ac wedi gweithio gyda 17 o bartneriaid lleol a chenedlaethol, cannoedd o arweinwyr cymunedol, a miloedd o gyfranogwyr y digwyddiad, bydd tîm Dewch at eich Gilydd Bwyd Am Oes yn cynnal un digwyddiad terfynol ddydd Mercher Gorffennaf 12fed. Bydd y digwyddiad rhwydwaith hwn yn darparu gofod i ddathlu’r cyfoeth o effeithiau cadarnhaol ac yn rhoi cyfle i ddysgu o’r rhaglen trwy gyflwyniadau, ffilm a thrafodaeth.

Am wybodaeth bellach, cysylltwch gyda Bahareh Sarvi, bsarvi@soilassociation.org 

Archebwch eich tocyn yma