Mynd i'r cynnwys

Clymblaid Gwrth-dlodi Cymru

Mae Synnwyr Bwyd Cymru yn aelod o Glymblaid Gwrth-dlodi Cymru, cynghrair o sefydliadau cymdeithas sifil a chyrff proffesiynol blaenllaw ledled Cymru. Ers ei sefydlu yn 2019, mae’r Glymblaid wedi bod yn allweddol wrth amlinellu pryderon parhaus pobl sy’n byw mewn tlodi yng Nghymru ac mae wedi bod yn arbennig o weithgar yn ystod pandemig Covid-19.

Cyswllt